Νόμοι & Δικαιώματα

image_pdfimage_print

ΝΟΜΟΙ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού»  θα παρουσιάσει με την ευκαιρία της Ημέρας των Δικαιωμάτων του Παιδιού  στον ιστότοπό του τα σημαντικότερα  κείμενα που διαμορφώνουν το νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα του Παιδιού: Διεθνείς Συμβάσεις, Διεθνή Νομολογία, Εκθέσεις αξιολόγησης της χώρας μας. Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και εθελοντές ή επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή εργάζονται με παιδιά, να έχουν άμεση δωρεάν πρόσβαση σε όλο το αναγκαίο νομικό υλικό.

Στην ενότητα ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (http://www.ddp.org.gr/nomoi-k-dikaiomata/) στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε την πληθώρα των διεθνών και ευρωπαϊκών κειμένων που προστατεύουν τα δικαιώματα του παιδιού και δεσμεύουν τη χώρα μας. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έχει ως αποκλειστικούς αποδέκτες τα παιδιά, και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), που έχει ως αποδέκτες και τα παιδιά. Ειδική μνεία γίνεται στη δράση της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού, που επιβλέπει την εφαρμογή της πρώτης Σύμβασης, και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στη δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτουν όλα τα θέματα που αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή της δεύτερης Σύμβασης. Η δραστηριότητα των δύο αυτών οργάνων προάγει αδιάλειπτα την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει γνωστή σε όλους.

Επιστημονική υπεύθυνη
Κυριακή Πατσιαντά
Δ.Ν. Πανεπιστημίου Montpellier  I, Δικηγόρος

 

afisa 2

 

image_pdfimage_print